Jesteś tutaj

czyste serce

Modlitwa o czystość
 
Panie Jezu Chryste, Ty nazwałeś błogosławionymi tych, którzy mają
czyste serce, i obiecałeś, że oni Boga oglądać będą. Często tracę
Cię z oczu, ponieważ moje serce jest zajęte i splamione egoizmem,
zazdrością i ambicją. Przez brak skromności i przez ciekawość
wypełniam nieraz moje myśli i uczucia niepokojem i ciemnymi
pragnieniami. Wtedy tracę radość wiary i jasność sumienia. Ciężko
mi jest się modlić, denerwują mnie ludzie i słabnie miłość
bliźniego.
Jezu, nie widzę i nie szanuję Ciebie w drugim człowieku, ponieważ
moje serce nie jest naprawdę wolne. A jednak pragnę nowego i
autentycznego życia. W zaufaniu Twojej Najdroższej Krwi błagam o
oczyszczenie mojego sumienia. Chcę na nowo, jak dziecko przyjąć
Ciebie czystym sercem i dzielić się Twoją miłością ze wszystkimi
ludźmi.
 
Niech Twoje rany przypominają mi, jak bardzo mnie kochasz, niech
Twoja Krew umacnia mnie w pokusach i niebezpieczeństwach. Niech
Twoi Aniołowie wyprowadzą mnie z niebezpieczeństwa, jeżeli tylko
ucieczka może uratować mnie od grzechu.
Duchu Święty, kieruj mną w relacji do innych ludzi. Przez Ciebie
pragnę być otwarty dla wszystkich. Daj mi Twoją mądrość, aby
odróżniać prawdziwą miłość do innych od szukania samego siebie
pod pretekstem pomocy potrzebującym. Naucz mnie dawać, a zarazem
wymagać od siebie i od innych.
Pragnę łączyć bliskość i naturalność w kontakcie z ludźmi,
zachowując potrzebny dystans. Uczucia dobroci niech nie staną się
narzędziem zła ukrytego pod płaszczykiem ratowania człowieka.
 
Troska o własną czystość i świętość niech nigdy nie będzie
powodem tego, że ktoś nie doświadczy Miłości i Miłosierdzia
Bożego.
Maryjo, Matko pięknej miłości, tak jak Ty pragnę zawsze nosić w
sercu Jezusa. Niech Twoja pokora uczy mnie czułości i zdrowej
niepewności siebie, abym stawał się coraz bardziej czystym
kielichem Krwi Twojego Syna. Amen.
 
 
"Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego,
który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie
do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!"
1 Kor 6, 19-20