Jesteś tutaj

daily

Jezu Chryste
Panie miły
Baranku bardzo cierpliwy
wzniosłeś na krzyż ręce swoje
za grzechy moje
gładząc nieprawości moje

Boże mój, Królu