Jesteś tutaj

Duchowa Adopcja

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu
- proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen

źródło:
http://www.duchowaadopcja.com.pl/duchowa_09.html