Jesteś tutaj

modlitwa narzeczonych

Boże, w Trójcy świętej jedyny, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. 
Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się na naszej drodze życiowej spotkali i pokochali.
Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez Sakrament Małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę.
W Twoje ojcowskie ręce oddajemy nasze serca, tak skłonne do błądzenia, Spraw, byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo.
Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim, co by się Tobie podobać nie mogło.
Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem.

Tobie, o Boże wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twej woli i wiernie wypełniać zadania, do których nas powołujesz.
Daj nam łaskę, wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, byśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać.
Udzielaj nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą, którą dojdziemy do Ciebie.

Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć,
wstaw się za nami, jak wtedy, do Twojego Syna i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo. Amen.
 
źródło: