Jesteś tutaj

Modlitwa o dobra zone

Panie Boże, Ojcze niebieski, Ty znasz od wieków całe moje życie i moją przyszłość. Wierzę głęboko w Twoją Opatrzność, która czuwa nad losami ludzkimi. Pomóż mi znaleźć dziewczynę, która według słów Twoich "opuści ojca i matkę", by przez Sakrament Małżeństwa stać się moją żoną. Już teraz proszę za nią, byś jej błogosławił i strzegł od złego, by była religijna i dobra, radosna i czysta. Spraw, bym ją pokochał prawdziwą miłością, abym byl dla niej, a ona dla mnie oparciem i pomocą do dobrego.

Dobra żona to wielki skarb, o który proszę i pragnę nań zasłużyć swoim uczciwym postępowaniem. Przyrzekam więc o Boże, że będę się starał ze wszystkich sił, by naszej miłości nie skazić nigdy żadnym grzechem. Dopomóż mi, bym wobec niej był szlachetny i bezinteresowny, czysty i opanowany, zawsze trzeźwy i odpowiedzialny.

Matko Boska. Tyś moją Panią, Nadzieją i Orędowniczką! Tobie powierzam moje życie. Pokieruj moimi krokami i wyjednaj mi u Boga swoją przyczyną to, o co proszę. Amen.