Jesteś tutaj

Józef Egipski

"Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: «Połóż się ze mną». On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: «Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?» I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć."

Rdz 39,6-10

Józefie Egipski
Bądź naszym patronem
czystości i wierności
Ty, Synu Jakuba,
bądź nam drogowskazem
jak odmawiać złu przyjęcia
jak mówić "Nie"
jak być godnym sługą
jak dbać i być wiernym

W imię Jezusa Chrystusa
Prosimy Cie Boże
Udzielaj nam łask
czystości i wierności
przez wstawiennictwo
Twego wiernego sługi
Józefa, syna Jakuba

Przez Chrystusa
Pana naszego
Amen.